front
W drugiej połowie 1978 roku Craig Wuest wpadł na pomysł zaproszenia do współpracy na kolejnym albumem, który miał nosić tytuł „French Skyline” Klausa Schulze. Twórczość twórcy szkoły berlińskiej Wuest znał i szczerze podziwiał. Jeszcze pod koniec roku obaj panowie spotkali się w i w nowo wybudowanym studio nagraniowym Mistrza w Hambühren i rozpoczęli prace nad kompozycjami zespołu Earthstar. Recenzja ostępna tutaj: http://www.proradio.pl/plyty-zapowiedzi-i-recenzje/6314-earthstar-z-muzyczna-pieczecia-klausa-schulze