front
Prace postępowały bardzo szybko. Profesjonalni muzycy, świetnie zorganizowane sesje pozwoliły na to, by płyta „Stomu Yamashta`s Go” ukazała się w sklepach
już w kwietniu i była sporym artystycznym wydarzeniem. Podaje się kluczowych pięciu muzyków, którzy wspóracowali podczas nagrań: Stomu Yamashta,
Steve Winwood, Klaus Schulze, Al Di Meola oraz Michael Shrive... Cała recenzja tutaj: http://www.proradio.pl/plyty-zapowiedzi-i-recenzje/6108-go-czyli-pieciu